Working in the Netherlands


Working in the Netherlands

V&D: What does Dutch Labour Law say about insolvency and workers rights

The Bankruptcy of an employer is an unfortunate event for the employees. Due to the fact that the possible ending of an employment is based on economic considerations, it may mean that the employee may in the short term be without a job.

Principles of termination service in the event of insolvency of the employer, Dutch Labour Law

  • The employment contract does not end automatically,
  • The curator of the insolvent company will be responsible for personnel issues,
  • The wage bill of the insolvent company is critical issues that the curator must address. This will have the effect that the layoff of personnel will be one of the first issues that must receive attention. The decision on the time frame that the  insolvent business will keep operating will determine personnel decisions,
  • The curator must end the employment contract in writing, giving the reason of termination, the possibility of a severance package and when the employment contract will be ended,
  • The employee has no right to a severance package,
  • The maximum notice of termination of service is 6 weeks,
  • During the notice of termination period the worker must keep working and will receive their normal salary,
  • The reality is that if an employer insolvent, there may also be problem to remunerate the employees. To address this issue the Unemployment Insurance Act (WW) will guarantee the salary payment up to 13 weeks before the termination of service. This is in line with the International Labour Organisation Convention on Protection of Workers’ Claims (Employers’s Insolvency).

 

Mr. Ron Andriessen en mr. Saskia Boonstra gaan vandaag in op de gevolgen voor de arbeidsovereenkomsten.

Arbeidsovereenkomsten eindigen niet automatisch door het intreden van faillissement. De in het faillissement benoemde curator zal eerst tot opzegging moeten overgaan, anders loopt de arbeidsovereenkomst door. Doorgaans zal de curator daarmee overigens niet lang wachten, nu de personeelskosten een belangrijk deel vormen van de bedrijfskosten. Het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten van alle medewerkers is in de regel één van de eerste stappen die de curator neemt.

UWV of rechter
Een curator kan een arbeidsovereenkomst gemakkelijker, sneller en goedkoper beëindigen dan de werkgever buiten faillissement. Een curator is bij opzegging niet gebonden aan het normaal geldende vereiste van toestemming door UWV of de rechter. Bovendien mag de curator opzeggen met een maximale opzegtermijn van slechts 6 weken. Gedurende die opzegtermijn is wel ‘gewoon’ loon verschuldigd en zal de werknemer ook moeten blijven werken. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst is tot slot geen transitievergoeding verschuldigd.

Oude arbeidsvoorwaarden

Een ander belangrijk gevolg van het faillissement is dat de regeling omtrent overgang van onderneming niet langer van toepassing is. Anders gezegd: als de curator de onderneming verkoopt in het kader van een doorstart, dan gaan de werknemers niet automatisch mee naar de koper. Sterker nog, de koper mag de oude werknemers een nieuw contract aanbieden, maar is daarbij in beginsel niet verplicht de oude arbeidsvoorwaarden te respecteren.

Voor de werknemer is het faillissement van zijn werkgever natuurlijk een ingrijpende gebeurtenis. Zijn/haar arbeidsovereenkomst kan op zeer korte termijn worden beëindigd, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.

Daar komt nog bij dat een faillissement niet zelden gepaard gaat met betalingsproblemen bij de werkgever, zodat het maar zeer de vraag is of een medewerker überhaupt zijn salaris ontvangt.

De Werkloosheidswet (WW) biedt hier een vangnet in de vorm van de loongarantieregeling. Kort gezegd garandeert UWV bij een faillissement de salarisbetaling over de opzegtermijn na het faillissement en over de periode van 13 weken daarvoor.

Voor meer informatie of vragen over het bovenstaande of andere vragen met betrekking tot het arbeidsrecht, kunt u contact opnemen met mr. Ron Andriessen en/of mr. Saskia Boonstra van de sectie Arbeidsrecht van Labré advocaten. 

Source

Andre Beukes LLM

Andre Beukes LLM

André Beukes is an EU Management Consultant to international companies doing business in Europe. He provides clients with practical business support that makes a real difference doing business in the EU. “Put simply, I am here to help you meet your challenges. I believe in the importance of doing things correctly, meaning risks are reduced and problems are avoided.”

  • Facebook
  • LinkedIn

Leave a Comment