DOING BUSINESS IN THE EU


Doing business in the EU

Die Vlaardingervaart

De Vlaardingervaart is een kanaal tussen de Gaag in Schipluiden en de Oude Haven in Vlaardingen waar het water is verbonden met de Nieuwe Maas

ImageImageImageImageImage

Geschiedenis

Het kanaal is een oud afwateringskanaal (van vóór 1250) en tevens scheepvaartroute. De waterloop is ontstaan door het verbinden van delen van verschillende kreken met gegraven kanalen. In het verloop, deels recht en deels bochtig, is die ontstaannsgeschiedenis goed te herkenen. Als gevolg van de inversie van het landschap ligt het wateroppervlak – eertijds lager dan het aangrenzende land – nu tussen kaden hoog boven de aangrenzende polders. De Vlaardingervaart komt al voor op vroege landkaarten en wordt al vermeld in laat-middeleeuwse documenten. Het was vroeger een trekvaart waarover trekschuiten voeren. Tegenwoordig is het bevaarbaar voor pleziervaartuigen met een maximale hoogte van 1.80 m en een geringe diepgang.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaardingervaart

Image

Image

ImageImageImageImage

Andre Beukes LLM

Andre Beukes LLM

I am an International human resources consultant to multinational companies in international employment law and employee relations.

Leave a Comment