DOING BUSINESS IN EUROPE


Tag: Adobe Digital Editions

Sit jou Afrikaanse eBoeke in jou agtersak!

Alhoewel e-lesers dalk nog nie so bekend is om Afrikaanse eBoeke te lees nie, beskik die meeste huishoudings wel oor ‘n Android toestel,’n iPad/iPhone of oor ‘n Blackberry slimfoon. Met …

Ek het 'n e-leser, wat nou?

E-lesers en eboeke is nog relatief nuut op die mark en dit is noodsaaklik as jy ‘n nuwe e-leser het, of beplan om een te koop om oor sekere basiese …


We are using cookies on our website

Please confirm, if you accept our tracking cookies. You can also decline the tracking, so you can continue to visit our website without any data sent to third party services.