DOING BUSINESS IN THE EU


Doing business in the EU

Laurie en Frits Gaum: Praat Verby Grense – Johannes Comestor | #eBoeke

Kliek hier om die eBoek te koop!

Kliek hier om die eBoek te koop!

George verwys na wat Chris Jones en die Gaums oor gays te sê het. Hy verkwalik hulle omdat Bybelse begronding vir hulle argumente ontbreek. Hulle hoofregverdiging vir hulle nie-Bybelse standpunt is dat wat twee millennia gelede gegeld het nie sonder meer op die hede van toepassing gemaak kan word nie (SêNet 29 Mei). Die Jones/Gaums-standpunt is ‘n glybaan waarop baie religieuse en politieke dinge saam met die badwater uitgegooi word. George het veral Jones se standpunt belig. Ek bepaal my by die Gaums.

Ek het al na Laurie Gaum verwys (SêNet 27.03.2012), na aanleiding van George Claassen en Frits Gaum se boek, God? (2012): “By Laurie Gaum funksioneer die gayverskynsel soos ‘n ideologie wat alles deursuur. Hy verklaar openlik dat hy die Bybel ‘doelbewus vanuit die perspektief van my ervaring, en dan juis my gay-ervaring’ lees. Hy noem dit ”n bevrydingsteologiese keuse’ (p 191, 199). ‘Ek [is] gay gemaak … na die beeld van God … Ek gebruik ‘n teologiese begrip om met trots my seksuele identiteit te kommunikeer’ (p 194).”

Wat Laurie in daardie boek aan sy pa, Frits, meedeel, is feitlik woordeliks dieselfde as wat hy reeds in 2009 aan sy pa geskryf het, naamlik in: Praat Verby Grense, uit die e-posse van Laurie Gaum & Frits Gaum (Kaapstad: Umuzi, 2010, 111p). Die outeurs se doel is om veral by die Bybel “verby te kom” (p 24, 58). Dit is immers twee predikante wat gedagtes uitruil. Die teks word aangebied as ‘n gesprek per e-pos tussen vader en seun. Die boek is eintlik ‘n poging enersyds om aan Laurie die geleentheid te gee om sy leefwyse te regverdig en andersyds om Frits die kans te bied om groter begrip vir gays te wek. Die seun word nie as ‘n verlore seun voorgestel nie. Hy word nie verwyt omdat hy nie, soos sy broer, ‘n kleinkind vir Frits verwek nie. Dit is veel eerder die pa as die seun wat in die beskuldigdebank staan; ook “die kerk” aan wie die boek opgedra word (p 5). Frits verklaar (trots) dat Laurie as predikant “die gay kwessie soos niemand anders nie, op die tafel geplaas het” (p 38).

via Laurie en Frits Gaum: Praat Verby Grense – Johannes Comestor | LitNet.

Andre Beukes LLM

Andre Beukes LLM

I am an International human resources consultant to multinational companies in international employment law and employee relations.

Leave a Comment