Working in the Netherlands


Working in the Netherlands

Gebed zuid afrikaans

Gebed zuid afrikaans

Laat my nooit U grond verlaat nie
Laat my in U skadu bly
Gee dat elke aardse vreugde en vrees
eintlik nietig word vir my.

Elke afdraaipaadjie ken ek
elke keer het ek gedwaal
elke keer het U my iewers kom haal
Maak dit Heer die laaste maal

Elke dag is ‘n gedagte
Elke kamer net gehuur
Elke aardse droom van rykdom en
roemnet ‘n skadu teen die muur.

Wat ek is is net genade
Wat ek het is net geleen
Eindelik smag ek na u waters van rus
lei my Heer vanaand daarheen.
======================

Gebed frysk

Lit my noait Jo grûn ferlitte.
Lit my yn Jo lijte stean.
Jou dat al myn ierdske bliidskip en eangst
troch Jo hân de wrâld yn gean

Ûnderweis kin ’k elke ôfslach
mar ‘k bin wurch fan it gerin.
Elke dei ha Jo de wei wer oanjûn.
Jo jouwe myn libben sin.

Dagen binne as gedachten,
as de keamers fan in flat.
Elke ierdske dream fan rykdom en rom
krij’ gjin plak mear yn myn hert.

Wat ik sykje is genede,
elk momint fan elke dei.
’t Rjochte paad nei Jo stille wetter,
wize Jo Hear my dy wei.

Andre Beukes LLM

Andre Beukes LLM

André Beukes is an EU Management Consultant to international companies doing business in Europe. He provides clients with practical business support that makes a real difference doing business in the EU. “Put simply, I am here to help you meet your challenges. I believe in the importance of doing things correctly, meaning risks are reduced and problems are avoided.”

  • Facebook
  • LinkedIn

Leave a Comment