DOING BUSINESS IN THE EU


Doing business in the EU

Leer ken eboek karakters beter deur Facebook

Pols: Leer ken karakters beter deur Facebook | Beeld.

Lank, lank gelede sou jy ’n boek lees, die storielyn en karakters by jou boekklub bespreek en in die stilligheid bespiegel oor die hoofkarakters se besluite.

Digitale leeservarings en veldtogte om eboeke op interaktiewe maniere te bemark bied egter aan lesers die opsie om op ’n meer persoonlike vlak met hul gunsteling-karakters te doen te hê.

Facebook is die ideale platform om ‘n interaktiewe verhouding op te bou met eboek lesers

Afrikaanse eboeke

Andre Beukes LLM

Andre Beukes LLM

I am an International human resources consultant to multinational companies in international employment law and employee relations.

Leave a Comment