Working in the Netherlands


Working in the Netherlands

Bybel-profesie en eindtye

http://myafrikaans.com/bybel-profesie-en-eindtye.html

Wat hou die toekoms vir ons in? Die toekoms is kristalhelder – vir God. Ons wonder almal wat die toekoms vir ons inhou. Terselfdertyd wil ons sin maak uit gebeure uit die verlede en rigtingwysers hê vir die hede. Is dit dalk te veel gevra? Beslis nie vir God nie. In Bybelprofesie en eindtye onthul Douglas Connelly dat daar wel Iemand is wat tot in die fynste besonderhede weet wat die toekoms vir jou – en die res van die wêreld – inhou. God is immers die Skepper van alles. Wie beter dus om te vertrou vir antwoorde? In Bybelprofesie en eindtye sal jy meer ontdek oor: [bullet list] Wat profesie is – en nie is nie; Die tydlyn van die wegraping en die beproewing; Die antichris – mens of mag?; Hoe om tussen ware en vals profesieë te onderskei; Armageddon en daarna; Die millennium, die oordeelsdag, die hemel en die hel; Waaroor Christene almal saamstem; En nog baie meer! Hoe gaan profesieë en toekomstige gebeure jou en jou geliefdes raak? Aan die hand van die betroubare waarhede van die Bybel sal Bybelprofesie en eindtye jou duidelike rigting gee in hierdie stormagtige tye. Ervaar vrede en hoop met die wete dat jou toekoms nie in beter hande kan wees nie – in hierdie lewe én in die hiernamaals.

via Bybel-profesie en eindtye.

Andre Beukes LLM

Andre Beukes LLM

André Beukes is an EU Management Consultant to international companies doing business in Europe. He provides clients with practical business support that makes a real difference doing business in the EU. “Put simply, I am here to help you meet your challenges. I believe in the importance of doing things correctly, meaning risks are reduced and problems are avoided.”

  • Facebook
  • LinkedIn

Leave a Comment