Working in the Netherlands


Working in the Netherlands

Afrikaanse eBoek oor die "KEUSE"

 

Hierdie Afrikaanse eboek behels die vyftien beste kortverhale en artikels uit ’n gedrukte bundel, wat in Mei 2010 gepubliseer is. Tydens die samevoeging daarvan in ’n e-boek, is die stories wesenlik hersien en waar nodig verkort.

Uittreksel uit die afrikaanse eBoek deur Piet Schoombie :

 

Die Keuse

 

Die see is kalm, met net ’n ligte bries wat die skip se seile laat bol. Ons het reeds twee weke gelede in Sesarea aan boord gegaan en behoort oor ’n paar dae in Feniks aan te kom. Dan is ons maar eers halfpad na Rome. Dit sal lekker wees om weer in my geboortestad terug te wees! Ek wonder net oor die ontvangs wat daar wag? Sekerlik nie soos ek my dit voorheen ingedink het nie.

Dit sal nou nie meer dié van ’n senior amptenaar in die keiser se buitelandse diens wees nie. Ja, Marko Vittorio kom nou terug as ‘n dislojale skandemaker! Dit is rustig hier op die agterdek met net ’n paar matrose wat aan die toue verstel en die gekraak van die maste as die wind daarteen beur. Dit gee my geleentheid om die ongelooflike gebeure van die afgelope vier maande weer in oënskou te neem. Ja, voor my pad aanvanklik met dié van Judas Iskariot gekruis het, sou ek nooit kon droom dat ek vandag na Rome onderweg sou wees nie! As belastinggaarder van die goewerneur, Pontius Pilatus, het my verantwoordelikhede baie probleme meegebring.

Om belastings in te samel, is nêrens ter wêreld maklik nie. Veral nie in ‘n provinsie soos Judea nie, waar belastings van vyandiggesinde Jode ingesamel moet word. Hierdie senior posisie het egter ook sy voordele gehad. Ek het in ’n gerieflike huis met bediendes in die bo-stad van Jerusalem gewoon. Dis dié deel waar koning Herodes Agrippa se paleis is. Ook die Jode se familiehoofde en geestelike leiers, soos hulle hoëpriester, Kajafas, is daar woonagtig. Ek het gereeld Romeinse amptenare en leëroffisiere teen sononder op my daktuin onthaal. Met ’n pragtige uitsig op die Olyfberg buite die stad en oor bekers goeie wyn, het ons dan politieke gebeure en staatsake in Judea bespreek. Soms het ons ook treurig en nostalgies geraak oor ons familie en vriende in Rome, wat ons lank laas gesien het. Dit was by een so ’n geleentheid dat ek die eerste keer van Judas gehoor het. Een van die offisiere het gevra of ek bewus was van sy geldmaakskemas en of hy as ’n belastingbetaler opgeteken was? Die naam het vir my niks beteken nie en gevolglik het ek verder uitgevra. Hy was blykbaar ’n dissipel van ’n Joodse profeet en prediker, genaamd Jesus die Nasarener. Laasgenoemde se basis was in Kapernaum in die provinsie Galilea, maar dié Jesus het gereeld ook dorpe in die provinsies, Samaria en Judea, besoek. Daar was glo ’n groep van twaalf dissipels saam met hom en die Judas-persoon het hulle geldsake behartig.

Die kommandant van die militêre fort in Jerusalem het hulle onopsigtelik laat dophou, want Judas het skynbaar ook sterk politieke aspirasies gehad. Daar was die moontlikheid dat die groep se rondganery om te preek dalk net ’n rookskerm kon wees vir opstokery teen die Romeinse bewind. Ek het toe onderneem om meer inligting hieroor in te win. Aangesien my belastingafdeling van Joodse informante en tollenaars gebruik maak, het ons n goeie oor in die Joodse gemeenskap gehad. In die daaropvolgende weke het eienaardige verslae by my uitgekom. So is daar beweer dat die profeet, Jesus, kos laat vermeerder om duisende mense by sy predikings te voed. Ook dat hy siekes van ongeneeslike kwale soos melaatsheid genees. Die toppunt was dat hy dooies weer lewend kon maak! As ’n mens egter al n geruime tyd in Israel gewoon het, dan begin jy gewoond raak aan die Jode se snaakse geloofsgebruike en godsdienstige mites.

Nêrens uit die verslae was daar egter enige aanduiding dat die groep by geldmakery betrokke was waarop belasting betaalbaar sou wees nie. Inteendeel, die groep het skynbaar baie eenvoudig gelewe en hulle was hoofsaaklik van gunste en gawes van die mense afhanklik. Jesus se Joodse aanhangers het volgens die verslae daagliks toegeneem en daar was by sommige byeenkomste tot soveel as vyfduisend luisteraars en nuuskieriges. Van ooglopende politiekery was daar ook geen teken nie en die prediking het gegaan oor die Jode se God en oor welsynswerk onder hulle volksgenote. Alles was dus skynbaar onskuldig en verdienstelik. Dit was egter baie eienaardig dat die groep dikwels in woordewisselings met die Jode se geestelike leiers en hulle familiehoofde betrokke was. Hoewel Jesus gereeld in die sinagoges en in die tempel gepreek het, was daar dikwels wrywing tussen die twee faksies. Daar sou eerder verwag word dat die Joodse owerhede die profeet se goeie werk onder hulle mense sal verwelkom en waardeer.

Die enigste verduideliking kon wees dat Jesus besig was om baie gewild onder die Joodse volk te word. ’n Verdeling in die Joodse geledere was egter gunstig vir die Romeinse gesag, volgens die beginsel van verdeel en heers. Uit my versamelde inligting kon ek dus ‘n gerusstellende verslag aan die leëroffisiere deurgee.

Koop die Afrikaanse eBoer hier om die aangrypende verhaal verder te lees.

Andre Beukes LLM

Andre Beukes LLM

André Beukes is an EU Management Consultant to international companies doing business in Europe. He provides clients with practical business support that makes a real difference doing business in the EU. “Put simply, I am here to help you meet your challenges. I believe in the importance of doing things correctly, meaning risks are reduced and problems are avoided.”

  • Facebook
  • LinkedIn

Leave a Comment